Administration

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags verksamhet. Du får kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. Kursen ger dig kunskaper om olika programvaror och utvecklar din förmåga att arbeta serviceinriktat.

 

icon_kurser


 

 • Administration 1 (100 poäng)
  Bygger på kursen information och kommunikation 1, kursen reception 2 eller kursen konferens 2.
 • Administration 2 (100 poäng) 
  Påbyggnadskurs till kursen Administration 1.
 • Administration – specialisering (100 poäng) 
  Bygger på kursen servicekunskap eller kursen administration 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Personaladministration (100 poäng)
  Bygger på kursen administration 2 eller kursen våningsservice 2.
 • Receptions- och konferensservice (100 poäng)
icon_sokenkurs