Aktiviteter och värdskap

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på service förändras.

Ämnet aktiviteter och värdskap omfattar huvudsakligen upplevelser, aktiviteter och service inom besöksnäringen.

 

icon_kurser


 

 • Besöksnäringen (100 poäng)
 • Aktiviteter och upplevelser (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen naturbruk.
 • Guide och reseledare (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 • Turistbyråservice (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen.
 • Värdskap på resmålet (100 poäng)
  som bygger på kursen resmål och resvägar.
icon_sokenkurs