Automatiserade system

Ämnet automatiserade system behandlar byggnation och underhåll av automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av i förväg beskrivna program men också av händelser som sker i eller i anslutning till aktuella funktioner. Automatiserade system används till exempel i tillverkningsindustrin, processindustrin, fastighetsbranschen och inom samhällets infrastrukturer.

 

icon_kurser


 

  • Allmän automationsteknik (100 poäng)
    Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fastighetsautomation 1, kursen fastighetsautomation 2 eller kursen industriautomation.
icon_sokenkurs