Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

 

icon_kurser


 

 • Bild och form 1a1 (50 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 • Bild och form 1a2 (50 poäng)
  som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 • Bild och form 1b (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 • Bild (100 poäng)
  som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 • Form (100 poäng)
  som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 • Bild och form – specialisering (100 poäng)
  som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
icon_sokenkurs