Cad

Detta är en grundkurs i CAD som är inriktad mot teknisk design. Kursen är främst anpassad för de som jobbar mot 3D mekanisk konstruktion. Vi arbetar inte med design för tex. arkitektur eller kartografi. Vi använder oss av programmet Autodesk Inventor Proffessional. 

Detta är en grundkurs i CAD som ger en första inblick i området  för att kunna arbeta med CAD-design i framtiden

icon_kurser


 

  • CAD 1 (50 poäng)
  • CAD 2 (50 poäng)
    som bygger på kursen cad 1.
  • CAD 3 (50 poäng)
    som bygger på kursen cad 2.
  • CAD – specialisering (100 poäng)
    som bygger på kursen CAD 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
icon_sokenkurs