Dator- och kommunikationsteknik

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

 

icon_kurser


 

 • Datorteknik 1a (100 poäng)
 • Datorteknik 1b (100 poäng)
 • Dator- och nätverksteknik (100 poäng)
 • Datorsamordning och support (100 poäng)
  som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b.
 • Digital kommunikationsteknik (100 poäng)
  som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen dator- och nätverksteknik.
 • Industriell informationsteknik (100 poäng)
  som bygger på kursen datorteknik 1a.
 • Multimediasystem (100 poäng)
  som bygger på kursen datorteknik 1a.
icon_sokenkurs