Digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

 

icon_kurser


 

  • Digitalt skapande 1 (100 poäng)
  • Digitalt skapande 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen digitalt skapande 1.
icon_sokenkurs