Elektroteknik

Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala eftersom ett misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

För att utföra arbete med el krävs därför i de flesta fall särskilda behörigheter.

 

icon_kurser


 

  • Elektromekanik (100 poäng)
  • Elkraftteknik (100 poäng)
  • Antenn- och kabel-TV-teknik (100 poäng)
    som bygger på kursen elkraftteknik.
  • Data- och medianät (100 poäng)
    som bygger på kursen elkraftteknik.
icon_sokenkurs