Ellära

Ämnet ellära behandlar lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem med belastningar av olika slag. Det behandlar också ledningsburna störningar och säkerhetsfrågor.

 

icon_kurser


 

  • Ellära 1 (100 poäng)
  • Ellära 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen ellära 1.
  • Praktisk ellära (100 poäng)
icon_sokenkurs