Energiteknik

Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar. Ett miljöperspektiv ingår i ämnet eftersom energitekniska system till stor del påverkar miljön.

 

icon_kurser


 

  • Energiteknik 1 (100 poäng)
  • Energiteknik 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen energiteknik 1.
  • Förnybar energi (100 poäng)
    som bygger på kursen energiteknik 1, kursen skogsskötsel 1 eller kursen växtodling 1.
  • Vatten- och processkemi (100 poäng)
icon_sokenkurs