Engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

 

icon_kurser


 

  • Engelska 5 (100 poäng)
    som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
  • Engelska 6 (100 poäng)
    som bygger på kursen engelska 5.
  • Engelska 7 (100 poäng)
    som bygger på kursen engelska 6.
icon_sokenkurs