Estetisk kommunikation

Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan.

Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

 

icon_kurser


 

  • Estetisk kommunikation 1 (100 poäng)
  • Estetisk kommunikation 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen estetisk kommunikation 1, kursen musikproduktion 1, kursen medieproduktion 1 eller kursen digitalt skapande 1.
  • Estetisk kommunikation 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen estetisk kommunikation 2.
icon_sokenkurs