Fastighetsautomation

Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimat- och belysningsanläggningar i fastigheter. Undervisningen i ämnet fastighetsautomation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att planera och utföra arbete på automatiserade system i fastigheter med hjälp av systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer.

 

icon_kurser


 

  • Fastighetsautomation 1 (100 poäng)
  • Fastighetsautomation 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen fastighetsautomation 1 eller kursen mät- och reglerteknik.
icon_sokenkurs