Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

 

icon_kurser


 

 • Företagsekonomi 1 (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 • Företagsekonomi 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 • Företagsekonomi – specialisering (100 poäng)
  som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Entreprenörskap och företagande (100 poäng)
  som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.
 • Marknadsföring (100 poäng)
  som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.
 • Redovisning 1 (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.
 • Redovisning 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.
icon_sokenkurs