Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats.

Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

 

icon_kurser


 

  • Fotografisk bild 1 (100 poäng)
  • Fotografisk bild 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen fotografisk bild 1.
  • Fotografisk bild 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen fotografisk bild 2.
  • Fotografisk bild 4 (100 poäng)
    som bygger på kursen fotografisk bild 3.
icon_sokenkurs