Fritids- och friskvårdsverksamheter

Ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter är tvärvetenskapligt och har sin grund i fritidsvetenskap, hälsovetenskap, ekonomi och pedagogik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt fritids- och friskvårdsverksamheternas roll i samhället. Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar samt förmåga att utifrån lagar och styrdokument arbeta inom dessa.

 

icon_kurser


 

  • Fritids- och friskvårdsverksamheter (200 poäng)
  • Bad- och friskvårdsanläggningar (100 poäng)
    som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Drift och underhåll av fritidsanläggningar (100 poäng)
    som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Fritidsmiljöer och arenor (100 poäng)
    som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
icon_sokenkurs