Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

 

icon_kurser


 

 • Fysik 1a (150 poäng)
  som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1b1 eller kursen fysik 1b2.
 • Fysik 1b1 (100 poäng)
  som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a.
 • Fysik 1b2 (50 poäng)
  som bygger på kursen fysik 1b1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a.
 • Fysik 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen fysik 1a eller kursen fysik 1b2.
 • Fysik 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen fysik 2.
icon_sokenkurs