Geografi

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

 

icon_kurser


 

  • Geografi 1 (100 poäng)
    som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Geografi 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen geografi 1.
  • Geografiska informationssystem (100 poäng)
icon_sokenkurs