Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation. I dag är samhället fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet.

Ämnet grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Dessutom behandlar ämnet hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar journalistik, information och reklam samt uttrycksformer inom design- och kultursektorn.

 

icon_kurser


 

 • Grafisk illustration (100 poäng)
 • Grafisk illustration i pixelgrafik (100 poäng)
  som bygger på kursen grafisk illustration.
 • Grafisk illustration i vektorgrafik (100 poäng)
  som bygger på kursen grafisk illustration.
 • Grafisk kommunikation 1 (100 poäng)
 • Grafisk kommunikation 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen grafisk kommunikation 1.
 • Grafiska arbetsflöden och analysmodeller (100 poäng)
  som bygger på kursen grafisk kommunikation 2.
 • Original, reproduktion och prepress (100 poäng)
  som bygger på kursen grafisk kommunikation 2.
icon_sokenkurs