Gränssnittsdesign

Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller såväl visuell design och layout som interaktionsdesign. Undervisningen i ämnet gränssnittsdesign ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om principerna bakom olika gränssnitt.

 

icon_kurser


 

  • Gränssnittsdesign (100 poäng)
  • Gränssnitt 3D (100 poäng)
    som bygger på kursen gränssnittsdesign.
icon_sokenkurs