Gymnasiearbete

På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.  

 

icon_kurser


 

  • Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet
  • Gymnasiearbete Humanistiska programmet
  • Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet
  • Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Gymnasiearbete Teknikprogrammet
icon_sokenkurs