Hållbart samhälle

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

 

icon_kurser


 

  • Hållbart samhällsbyggande (100 poäng)
  • Miljö- och energikunskap (100 poäng)
  • Politik och hållbar utveckling (100 poäng)
icon_sokenkurs