Hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

 

icon_kurser


 

  • Ergonomi (100 poäng)
  • Hälsopedagogik (100 poäng)
  • Kost och hälsa (100 poäng)
  • Mental träning (100 poäng)
icon_sokenkurs