Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

 

icon_kurser


 

  • Barnhälsovård (100 poäng)
  • Friskvård och hälsa (100 poäng)
  • Komplementärmedicin (100 poäng)
  • Kost, måltid och munhälsa (100 poäng)
icon_sokenkurs