Handel

Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs med både varor och tjänster – lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner samt affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

 

icon_kurser


 

 • Branschkunskap inom handel och administration (100 poäng)
 • Praktisk marknadsföring 1 (100 poäng)
 • Praktisk marknadsföring 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 • Praktisk marknadsföring 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen praktisk marknadsföring 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen utställningsdesign 1.
 • Affärsutveckling och ledarskap (100 poäng)
  som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 • Handel – specialisering (100 poäng)
  som bygger på kursen servicekunskap eller kursen praktisk marknadsföring 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
icon_sokenkurs