Information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

 

icon_kurser


 

  • Information och kommunikation 1 (100 poäng)
  • Information och kommunikation 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen information och kommunikation 1.
  • Intern och extern kommunikation (100 poäng)
    som bygger på kursen information och kommunikation 1.
  • Programhantering (100 poäng)
    som bygger på kursen information och kommunikation 1.
icon_sokenkurs