Inköp och logistik

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

 

icon_kurser


 

  • Inköp 1 (100 poäng)
  • Inköp 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen inköp 1.
icon_sokenkurs