Installationsteknik

Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper fel i befintliga elanläggningar.

I ämnet betonas elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

 

icon_kurser


 

 • Belysningsteknik (100 poäng)
  som bygger på kursen elkraftteknik, kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 • Elinstallationer (200 poäng)
  som bygger på kursen elkraftteknik. Dessutom bygger den på kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 • Elmotorstyrning (100 poäng)
  som bygger på kursen elkraftteknik. Dessutom bygger den på kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 • Kommunikationsnät 1 (100 poäng)
 • Kommunikationsnät 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen kommunikationsnät 1.
 • Kommunikationsnät 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen kommunikationsnät 2.
icon_sokenkurs