Kemi

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

 

icon_kurser


 

  • Kemi 1 (100 poäng)
    som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Kemi 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen kemi 1.
icon_sokenkurs