Larm och säkerhetsteknik

Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett väl utvecklat yrkesetiskt förhållningssätt samt goda kunskaper om lagar, förordningar och standarder inom området.

För att montera och installera larm och övervakningssystem krävs såväl systemkunskap som kunskap om diskreta komponenter.

 

icon_kurser


 

 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem (100 poäng)
 • Brandlarmssystem (100 poäng)
  som bygger på kursen larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.
 • CCTV-system (100 poäng)
  som bygger på kursen larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.
 • Inbrottslarmssystem (100 poäng)
  som bygger på kursen larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.
 • Passersystem (100 poäng)
  som bygger på kursen larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.
icon_sokenkurs