Människan

Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv.

icon_kurser


 

  • Etik och människans livsvillkor (100 poäng)
  • Internationellt arbete (100 poäng)
    som bygger på kursen etik och människans livsvillkor och kursen vård och omsorgsarbete 2.
icon_sokenkurs