Mät-, styr- och reglerteknik

Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr- och reglerteknik har sin grund i industriell mätteknik och aktuatorer.

I ämnet behandlas även säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.

 

icon_kurser


 

  • Distribuerade styrsystem (100 poäng)
  • Mät- och reglerteknik (100 poäng)
  • Mät- och styrteknik (100 poäng)
  • Programmerbara styrsystem (100 poäng)
    som bygger på kursen mät- och styrteknik eller kursen programmering 1.
icon_sokenkurs