Mediekommunikation

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt.

I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

 

icon_kurser


 

  • Journalistik, reklam och information 1 (100 poäng)
  • Journalistik, reklam och information 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen journalistik, reklam och information 1.
  • Textkommunikation (100 poäng)
icon_sokenkurs