Medier, samhälle och kommunikation

Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. I ämnet ingår även delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer inom medieområdet samt de principiella resonemangen bakom dessa.

Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället. Kommunikationsområdet är till sin karaktär internationellt och därför präglas ämnet av ett internationellt perspektiv.

 

icon_kurser


 

  • Medier, samhälle och kommunikation 1 (100 poäng)
  • Medier, samhälle och kommunikation 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen medier, samhälle och kommunikation 1.
icon_sokenkurs