Mekatronik

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska kunna studera sådan teknisk utrustning i vardagen som integrerar elektriska och mekaniska funktioner. I ämnet mekatronik behandlas samverkan mellan olika teknikområden inom produkter och processer.

Ämnet kan delas upp i två delar – produktmekatronik och processmekatronik. Produktmekatronik behandlar produkters uppbyggnad, och processmekatronik behandlar uppbyggnaden av de processer som bygger dessa produkter.

 

icon_kurser


 

  • Mekatronik 1 (100 poäng)
  • Mekatronik 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen mekatronik 1.
icon_sokenkurs