Nätverksteknik

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

 

icon_kurser


 

 • Administration av nätverks- och serverutrustning (100 poäng)
  som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b.
 • Nätverksteknik (100 poäng)
 • Nätverksadministration (100 poäng)
  som bygger på kursen nätverksteknik.
 • Nätverkssäkerhet (100 poäng)
  som bygger på kursen nätverksteknik.
 • Nätverksteknologier (100 poäng)
  som bygger på kursen nätverksteknik.
icon_sokenkurs