Pedagogik

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

 

icon_kurser


 

 • Aktivitetsledarskap (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Kommunikation (100 poäng)
 • Lärande och utveckling (100 poäng)
 • Människors miljöer (100 poäng)
 • Barns lärande och växande (100 poäng)
  som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer.
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100 poäng)
  som bygger på kursen pedagogiskt arbete.
 • Pedagogiskt ledarskap (100 poäng)
icon_sokenkurs