Pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

 

icon_kurser


 

  • Dramapedagogik (100 poäng)
  • Pedagogiskt arbete (200 poäng)
    som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer.
  • Skapande verksamhet (100 poäng)
icon_sokenkurs