Programmering

Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.

 

icon_kurser


 

  • Programmering 1 (100 poäng)
  • Programmering 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen programmering 1.
  • Industriell programmering (100 poäng)
    som bygger på kursen programmering 1.
  • Datalogi (100 poäng)
    Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
icon_sokenkurs