Psykologi

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

 

icon_kurser


 

  • Psykologi 1 (50 poäng)
  • Psykologi 2a (50 poäng)
    som bygger på kursen psykologi 1.
  • Psykologi 2b (50 poäng)
    som bygger på kursen psykologi 1.
icon_sokenkurs