Reception

Ämnet reception omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Ämnet präglas av en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

 

icon_kurser


 

  • Logi (100 poäng)
  • Reception 1 (100 poäng)
    som bygger på kursen logi.
  • Reception 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen reception 1.
  • Reception 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen reception 2.
icon_sokenkurs