Religionskunskap

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

 

icon_kurser


 

  • Religionskunskap 1 (50 poäng)
    som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
  • Religionskunskap 2 (50 poäng)
    som bygger på kursen religionskunskap 1.
  • Religionskunskap – specialisering (100 poäng)
    som bygger på kursen religionskunskap 1.
icon_sokenkurs