Samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

 

icon_kurser


 

 • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
 • Samhällskunskap 1a2 (50 poäng)
  som bygger på kursen samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
 • Samhällskunskap 1b (100 poäng)
  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.
 • Samhällskunskap 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
 • Samhällskunskap 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen samhällskunskap 2.
 • Internationell ekonomi (100 poäng)
  som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
 • Internationella relationer (100 poäng)
  som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
icon_sokenkurs