Sociologi

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 

icon_kurser


 

  • Etnicitet och kulturmöten (100 poäng)
  • Sociologi (100 poäng)
  • Ungdomskulturer (100 poäng)
icon_sokenkurs