Support och servicearbete

Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat. Ämnet support och servicearbete ger en praktisk och teoretisk grund för detta arbete.

 

icon_kurser


 

  • Kundmottagning och reservdelshantering (100 poäng)
  • Support och hemservice (100 poäng)
  • Service och reparationsarbete (100 poäng)
icon_sokenkurs