Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

 

icon_kurser


 

 • Svenska 1 (100 poäng)
  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
 • Svenska 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen svenska 1.
 • Svenska 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen svenska 2.
 • Litteratur (100 poäng)
  som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1.
 • Retorik (100 poäng)
  som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1.
 • Skrivande (100 poäng)
  som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1.
icon_sokenkurs