Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

 

icon_kurser


 

  • Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
    som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
  • Svenska som andraspråk 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.
  • Svenska som andraspråk 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen svenska som andraspråk 2.
icon_sokenkurs