Teknik

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.

 

icon_kurser


 

  • Teknik 1 (150 poäng)
  • Teknik 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen teknik 1.
  • Teknik – specialisering (100 poäng)
    som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
icon_sokenkurs