Yttre miljö

Ämnet yttre miljö behandlar planering, anläggning och bevarande av utomhusanläggningar och gröna ytor samt den teknik och utrustning som används för detta. Det behandlar också betydelsen av trivsamma och funktionella utemiljöer i fastighetsområden. Undervisningen i ämnet yttre miljö ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och anlägga hårda ytor, gröna ytor och annan fast markutrustning inom fastighetsområdet.

 

icon_kurser


 

  • Yttre miljö – anläggningar (100 poäng)
  • Yttre miljö – maskiner och verktyg (100 poäng)
icon_sokenkurs