Studieinformation


Ansökan och antagning

När kommer kallelsen för mina kurser?
Vi skickar ut din kallelse via mejl så snart som möjligt efter vi fått information om att du ska börja hos oss från din kommun. Du får kallelsen via mejl och var därför noga med att ange aktuell e-postadress när du gör din ansökan till din kommun.

Om min kommun inte antar mig, kan jag ändå studera hos er?
Ja, du har möjlighet att läsa privat hos oss genom att själv bekosta dina studier. Kurserna kostar 45 kr per kurspoäng exklusive moms. Du får då inte några officiella betyg, utan endast ett studieintyg. Du som är folkbokförd i Sverige kan efter avslutad kurs göra en prövning för att få ett officiellt betyg. Privatfinansierade studier är inte studiemedelsberättigande.

Har ni några reservplatser? 
Antagningen görs löpande av kommunen.

Behörighet

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar dokumenterade kunskaper från grundskolans kärnämnen. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du avslutat dina SFI-studier nivå D. 

Gymnasial vuxenutbildning
För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet. Du kommer även behöva tillgång till en dator under dina studier.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Kurslitteraturen bekostar du själv om du läser på gymnasial eller grundläggande nivå. På SFI är allt studiematerial kostnadsfritt.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000

Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Det innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN campus.  Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Hjälp med att planera dina studier får du av studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen i din hemkommun. Deras kontaktuppgifter, telefon- och expeditionstider hittar du på kommunens hemsida.

Provinformation

Läser du en kurs på distans där nationellt prov är obligatoriskt kommer vi att skicka ut kallelse när det är dags att boka provtid. Skriftliga prov gör du på KompetensCentrum i Tidaholm. Missar du provbokningens sista anmälningsdatum eller inte kommer till bokad provtid riskerar du att få F i kursen.

I vissa kurser genomförs även muntliga prov, din lärare ger dig mer information om detta.

Betyg

I samband med kursslut sätts ditt betyg på JENSEN campus. Betyget rapporteras efter kursens slut till vuxenutbildningen i din hemkommun. Om du behöver beställa ut betyget gör du detta hos kommunen.